Skip to main content

پروژه وحدت

Go Search
پروژه وحدت
  
پروژه وحدت > Pages > auction  

Web Part Page Title Bar image
خرید و فروش واحدها

 راهنمای استفاده

در صورتی که مایل به فروش واحد خود هستید، در این صفحه می توانید با کلیک بر روی دکمه New در قسمت فروش، با وارد کردن مشخصات واحد خود، نسبت به فروش واحد خود ابراز تمایل نمایید.

در صورتی که مایل به خرید یکی از موارد درج شده در قیمت فروش هستید، می توانید با کلیک بر روی دکمه New در قسمت پیشنهاد خرید، نسبت به درج پیشنهاد قیمت خود برای فروشنده اقدام نمایید.

 فروش

NewUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Sort by AttachmentsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
پزومندUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
127
2
E14
09173123571فروش  خام 900 میلیون توما
رسول انقیادUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
135
2
E10
ريال 10,000,000,000
09177156552
علیرضا مشهوریUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
127
2
E13
ريال 8,500,000,000
ريال 2,928,000,000
09177121701
یعقوبیUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
140
3
B14
ريال 11,200,000
ريال 4,000,000
09124594264رنگ کولر پکیج هالوژن دارد

 پیشنهاد خرید

NewUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Sort by AttachmentsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
علی شریفی حسینیUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
متقاضی خرید واحد 3 خوابه یا تعویض با 2 خوابه403
زهرا رشیدیUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
متقاضی تعویض دو خواب با سه خواب09177044935
فرزانه رئیسیUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
219