Skip to main content

پروژه وحدت

Go Search
پروژه وحدت
  
پروژه وحدت > اخبار پروژه > گزارش تیر 98  

اخبار پروژه: گزارش تیر 98

Title.

گزارش تیر 98 

Body

با سلام گزارش ارائه شده توسط مجری در رابطه با پیشرفت پروژه در تیر 98 روی سایت قرار گرفته است برای مطالعه به اینجا مراجعه فرمایید.

Expires

 
Attachments
Created at 11/1/2017 12:19  by Eslami, Mohamad Hosein 
Last modified at 7/27/2019 14:18  by Eslami, Mohamad Hosein