Skip to main content
HedCo Intranet Site
گزیده اخبار
وبلاگ ها
HSE
پروژه وحدت
انجمن گردشگری و میراث فرهنگی
منشور اخلاقی کارکنان هدکو
  
HedCo Intranet Site > HSE > تازه ها > درختکاری  

تازه ها: درختکاری

Title.

درختکاری 

Body

با سلام

بدینوسیله از همه همکارانی که در طرح درختکاری مشارکت داشته اند کمال تشکر را داریم. امیدواریم این سنت حسنه در هدکو تداوم داشته باشد و در آینده به خارج از محیط سازمان نیز انتقال یابد؛ همچنین آرزومندیم در آینده شاهد دریافت پیشنهاداتی از این قبیل باشیم تا بتوانیم هر چه بیشتر در راستای اهداف زیست محیطی به صورت خرد و کلان گام برداریم و  همیشه از دیدگاه حفظ محیط زیست به تمامی ابعاد زندگی بنگریم.
عکس های مربوط به این فعالیت را می توانید در اینجا مشاهده فرمایید.

Expires

 
Attachments
Created at 3/14/2010 14:58  by Fatheh, Abolfazl 
Last modified at 3/14/2010 15:05  by Fatheh, Abolfazl